Tematyka ankiety synodalnej

[plik Materiały do pracy osobistej]

  1. TOWARZYSZE PODRÓŻY [czytanie i pytania]
  2. SŁUCHANIE [czytanie i pytania]
  3. ZABIERANIE GŁOSU [czytanie i pytania]
  4. CELEBROWANIE [czytanie i pytania]
  5. WSPÓŁODPOWIEDZIALNI W MISJI [czytanie i pytania]
  6. PROWADZENIE DIALOGU W KOŚCIELE I SPOŁECZEŃSTWIE [czytanie i pytania]
  7. EKUMENIZM [czytanie i pytania]
  8. WŁADZA I UCZESTNICTWO [czytanie i pytania]
  9. ROZEZNAWANIE I PODEJMOWANIE DECYZJI [czytanie i pytania]
  10. FORMOWANIE SIĘ DO SYNODALNOŚCI [czytanie i pytania]